Průmyslový podnik Industrial company


Průmyslový podnik


Vyberte správný překlad

1. company2. top management3. waste management4. office5. aerospace industry6. food processing industry7. worker8. shop manager9. one-off production10. maintenance