i-Studovna

Zvratné zájmeno

1. definice
2. skloňování
3. zvratné zájmeno vs. zvratné sloveso


1. ZVRATNÉ ZÁJMENO


= v ruštině existuje pouze jedno zvratné zájmeno себя́ (sebe)
- je ve 2. pádě
- může se vztahovat ke kterékoli osobě a k oběma číslům
- je to zájmeno - podstatné jméno
- odpovídá na otázky koho? komu?
- označuje osobu, která je původcem děje, o němž se ve větě mluví (nebo: ve větě označuje předmět děje, který se shoduje s podmětem)


2. SKLOŇOVÁNÍ


- zvratné zájmeno себя́ nemá tvar pro 1. pád

1. pád - - -
2. pád себя́ [sibjá] sebe
3. pád себе́ [sibjé] si, sobě
4. pád себя́ [sibjá] se, sebe
5. pád (о) себе́ [o sibjé] sobě
6. pád собо́й, собо́ю [sabój, sabóju] sebou

Их нет у себя́ в ко́мнате. [ich nět u sibjá f kómnatě] U sebe v pokojí nejsou.
Подари́ себе́ о́тпуск. [padarí sibjé ótpusk] Daruj si dovolenou.
Не вини́ себя́. [ni viní sibjá] Neobviňuj se.
Расскажи́ о себе́. [raskažý a sibjé] Pověz o sobě.
Возьми́ её́ с собо́й. [vaz’mí jijó ssabój] Vem jí s sebou.


3. ZVRATNÉ ZÁJMENO VS. ZVRATNÉ SLOVESO


- použití zvratného zájmena себя́ se často podobá použití zvratného slovesa končícího na -ся (popř. -сь)

 Například:

Он обли́л себя́ водо́й. [on ablíl sibjá vadój] Polil sebe (se) vodou.
Он обли́лся водо́й. [on ablílsja vadój] On se polil vodou.
Она́ сама́ себя́ разозли́ла. [aná samá sibjá razazlíla] Sama sebe rozzlobila.
Она́ разозли́лась. [aná razazlílas'] Rozzlobila se.


PAMATUJ


- v ruštině je pouze jedno zvrtané zájmeno себя́
- vztahuje se ke všem osobám jak jednotného, tak množného čísla