i-Studovna > němčina > gramatika

Způsobová slovesa

Způsobová (modální) slovesa jsou slovesa nepravidelná.

1. Definice
2. Časování, pravidla použití
3. Význam