i-Studovna > němčina > gramatika

Zpodstatňování

Zpodstatňování je vytváření podstatných jmen z jiných slovních druhů, především ze sloves a přídavných jmen.

1. Definice
2. Zpodstatňování sloves
3. Zpodstatňování přídavných jmen