i-Studovna > angličtina > ostatní

Život ve městě


Vyberte správný překlad

1. square


2. in fact


3. interestingDoplňte správný tvar
 


4. Do you like living _______ Jihlava?


5. It  _______ _______ you need.