i-Studovna > němčina > ostatní

Život ve městě


Vyberte správný překlad

1. der Ort2. das Geschäft3.  der Mensch4. die Geschichte5. dort