i-Studovna > angličtina > ostatní

Život na vesnici


Vyberte správný překlad

1. lake


2. to grow


3. behind



Doplňte správný tvar
 


4. It is a very _______ place.


5. The only problem si that we _______ _______ to work every day.

have to drive

to have to drive