i-Studovna > angličtina > ostatní

Zimní sporty


Vyberte správný překlad

1. conditions


2. jealous


3. to be able to



Doplňte správný tvar
 


4. You can come with _______ if you want.


5. Thanks, but I _______ work this weekend.