i-Studovna > angličtina > ostatní

Zdravý životní styl


Vyberte správný překlad

1. balanced diet



2. nutritional value



3. weight loss



4. leisure time



5. fluid intake



Doplňte správný tvar
 


6. I'm _______ to live a _______ lifestyle.



7. You're probably _______, I haven't been feeling too _______ lately.