i-Studovna > angličtina > ostatní

Zdravý životní styl


Vyberte správný překlad

1. balanced diet2. nutritional value3. weight loss4. leisure time5. fluid intakeDoplňte správný tvar
 


6. I'm _______ to live a _______ lifestyle.7. You're probably _______, I haven't been feeling too _______ lately.