i-Studovna > angličtina > ostatní

Zavolat si taxi


Vyberte správný překlad

1. in advance


2. receipt


3. to drop offDoplňte správný tvar
 


4. Our car will pick you up _______.


5. _______ are you going to?