i-Studovna > angličtina > gramatika

Zájmena a příbuzenské vztahy
(Pronouns and Family)

Osobní a přivlastňovací zájmena si procvičíme na příkladech příbuzenských vztahů v rámci rodiny.

1. Osobní zájmena
2.Přívlastňovací zájmena a přídavná jména