i-Studovna

Want / Would like Spojení would like oproti want použiji, pokud chci zdvořile vyjádřit svoji žádost nebo přání.

I want    chci
I would like chci / rád bych


Slovesa want a would like se pojí s infinitivem :

I want to go home. Chci jít domů.
I would like to invite you for dinner. Rád bych Tě pozval na večeři.


Sloveso would like  běžně zkracujeme, zejména při méně formální konverzaci:

I´d like to have some tea, please. Dal bych si čaj, prosím.
He´d like to go home.     Rád by šel domů.
We´d like to see her.      Rádi bychom ji viděli.
They´d like to go for a holiday.      Rádi by jeli na dovolenou.

Při tvorbě otázek dáváme would na začátek věty:

Would you like to visit my parents?         Chtěl bys navštívit mé rodiče?
What would you like to eat?     Co by sis dala k jídlu?


Vzhledem k podobnému významu
want a would like můžeme na otázku s want odpovídat použitím would:

Do you want to go out tonight? Chceš jít večer ven?
- Yes I would like to / I´d love to.                 - Ráda bych.
Do you want to sell your house?                 Chceš prodat svůj dům?
I´d hate to do so. To bych vážně nerad.

Při tvorbě otázek dáváme would na začátek věty:

Would you like to visit my parents?         Chtěl bys navštívit mé rodiče?
What would you like to eat?     Co by sis dala k jídlu?


PAMATUJ

Vzhledem k podobnému významu want a would like můžeme na otázku s want odpovídat použitím would:

Do you want to go out tonight? Chceš jít večer ven?
- Yes I would like to / I´d love to.                 - Ráda bych.
Do you want to sell your house?                 Chceš prodat svůj dům?
I´d hate to do so. To bych vážně nerad.