i-Studovna > angličtina > ostatní

Vztahy


Vyberte správný překlad

1. engagement2. to date3. to propose4. kiss5. to break upDoplňte správný tvar
 


6. Emily, you look  _______, what_______ wrong?7. I don't know, he _______ a lot and _______ behaving secretively.