i-Studovna > angličtina > ostatní

Výkresová dokumentace II


Vyberte správný překlad

1. dash dot line2. solid line3. cone4. body5. cylinder6. cross-section7. alignment8. print9. flat10. planarity