i-Studovna > angličtina > gramatika

Vyjádření množství (Quantifiers)

Naučíme se, jak v angličtině používat výrazy „hodně / spoustu / málo / trochu“.

1. Much & many
2. A lot of
3. Few & little
4. Příklady