i-Studovna > angličtina > gramatika

Vyjádření budoucnosti (Future Tenses)

V angličtině lze budoucnost vyjádřit několika způsoby a to podle toho, jaká je pravděpodobnost, že k události opravdu dojde.

1. Definice
2. Will
3. Going to
4. Present continuous