i-Studovna > angličtina > ostatní

Vybavení domácnosti


Vyberte správný překlad

1. furnished2. household3. to choose


4. carpet5. wardrobeDoplňte správný tvar
 


6. We're still  _______ minor repairs and _______ painting.


7. _______ are you planning _______ moving?