i-Studovna > angličtina > ostatní

Vtip


Vyberte správný překlad

1. to laugh2. too long3. to understand4. punchline5. boringDoplňte správný tvar
 


6. That's not _______ but I know a better joke.7. Did you _______ your driving test?.