i-Studovna > němčina > ostatní

Vtip


Vyberte správný překlad

1. lachen2. zu lang3. verstehen4. die Pointe5. langweilig