i-Studovna > angličtina > ostatní

Volání na recepci


Vyberte správný překlad

1. missed call


2. line is busy


3. to bookDoplňte správný tvar
 


4. Yes, _______ calling?


5. _______ a moment, please.