i-Studovna > angličtina > gramatika

Velká písmena (Capital Letters)

Psaní velkých písmen v angličtině se od češtiny mnohdy liší.

1. Pravidla použítí
2. Příklady