i-Studovna > angličtina > gramatika

There is / There are1.  Doplňte:

______ there any clowns in this circus?2.  Doplňte:

_____ three birds.3. Která věta je správně?4. Jak byste odpověděli na otázku:

Are there many cats on the roof?5. Doplňte:

There ______ a stranger in front of the door.6. Která věta je špatně?7. Vyberte správnou odpověď:

Where is that little girl?8. Doplňte:

Are there many crabs in the sea? No, there ____ crab in the sea. 9. Doplňte:

_______ any fishes in aquarium?10. Vyberte gramaticky správnou větu:11. Vyberte správnou odpověď:

„Is there only one chair in your room?““No, ______ two.“12. Vyberte špatnou odpověď:

Are there any outsiders in this class?13. Vyberte správnou odpověď:

Are there many toys in kindegarden? Yes, _____ . 14. Doplňte:

In Prague ______ many cinemas.15. Vyberte gramaticky správnou větu: