i-Studovna > angličtina > gramatika

Vazba going to

1. definice
2. použití


1. VAZBA GOING TO

Vazbu going to používáme pro vyjádření budoucího děje:

- o ději bylo rozhodnuto ještě před tím, než jsme o tom začali mluvit

I am going to clean my room right now. Jdu právě uklidit svůj pokoj.
My family is going to visit me. Moje rodina se mě chystá navštívit.

- vše nasvědčuje tomu, že se něco pravděpodobně stane

Ed is going to be ill. Eda bude nemocný.
It is going to rain tonight. Dnes večer bude pršet.

Věta s touto vazbou se vytvoří takto:
                                              TO BE + GOING TO + infinitiv plnovýznamového slovesa


2. POUŽITÍ

- kladná oznamovací věta v plném tvaru
Kate is going to go for a walk. Katka se chystá jít na procházku.
They are going to sing a song. Zazpívají písničku.
It is going to be rough summer this year. Letos bude drsné léto.

- kladná oznamovací věta ve staženém tvaru
We’re going to build the hospital. Postavíme nemocnici.
She’s going to call her mum. Zavolá mamince.
Richard’s going to move to America. Richard se chystá přestěhovat do Ameriky.

- zápor v plném tvaru
I am not going to feel better. Nebudu se cítit lépe.
They are not going to accept this. Nepřijmou to.
Tony is not going to replace you. Tonda tě nenahradí.

- zápor  ve staženém tvaru
We’re not going to open the door. Neotevřeme dveře.
We aren’t going to put you in a jail. Nehodláme tě zavřít do vězení.
He’s not going to tell his name.  Neřekne svoje jméno.

otázka
Are you going to ruin your career? Chystáš si zničit kariéru?
Is Anna going to work for our company? Hodlá Anna pracovat v naší společnosti?
Are we going to stay for the night? Zůstaneme na noc?
Is Clara going to help me with dinner? Pomůže mi Klára s večeří?


PAMATUJ


Vazbu going to můžeme použít jako variantu rozkazovacího způsobu:

Sit down and be quiet! Sedni si a buď potichu!
You are going to sit down and be quiet now! Teď se posadíš a budeš potichu!
Go home! Jdi domů!
You are going to go home now! Teď půjdeš domů!