i-Studovna > angličtina > ostatní

Vaření


Vyberte správný překlad

1. dish


2. spicy


3. ovenDoplňte správný tvar


4. Oh, I'm just _______ TV.


5. What are you _______ ?