i-Studovna > angličtina > ostatní

Vaření


Vyberte správný překlad

1. to roast



2. to whisk



3. to flavour



4. to chop



5. finely



Doplňte správný tvar
 


6. After a _______ add the _______ beef.



7. After the last _______ _______ add some milk.