i-Studovna > angličtina > ostatní

V restauraci


Vyberte správný překlad

1. cutlery


2. tip


3. to orderDoplňte správný tvar


4. Good evening, we _______ a booking.


5. What _______ you _______ to drink?