i-Studovna > angličtina > ostatní

V nemocnici


Vyberte správný překlad

1. surgeon2. wheelchair3. hospital staff4. nurse5. departmentDoplňte správný tvar
 


6. Excuse me, can you tell me where ____________________________?7. The doctors ______________ their rounds at the moment and then ______________ lunchtime.