i-Studovna > angličtina > ostatní

V lékárně


Vyberte správný překlad

1. ointment2. bandage3. prescription4. thermometer5. pharmacistDoplňte správný tvar
 


6. You _______ drink _______ alcohol until the course of medicine is finished.7. Consult your doctor _______ the symptoms persist for more _______ a few days.