i-Studovna > angličtina > ostatní

V cestovní kanceláři


Vyberte správný překlad

1. to cancel a booking2. passenger3. layover4. special offer5. viewingDoplňte správný tvar
 


6. Do you have anything _______ that _______ offer?7. You _______ like our special offer to Madrid.