i-Studovna > ruština > ostatní

V bance


Vyberte správný překlad

1. снять деньги



2. процент



3. контокоррентный кредит



4. банкомат



5. открыть счёт