i-Studovna > angličtina > ostatní

V autobazaru


Vyberte správný překlad

1. down payment2. make of car3. fuel4. transmission5. used carDoplňte správný tvar
 


6. It _______ _______ fully serviced by an _______ dealership.7. Something _______ _______ five thousand pounds.