i-Studovna > angličtina > ostatní

Urogenitální systém


Vyberte správný překlad

1. female2. urethra3. sphincter4. itching around the vulva5. pregnancy6. convulsion7. uterus8. difficulty during urination9. erectile dysfunction10. dilation