i-Studovna > angličtina > gramatika

Určování času

1. definice
2. kolik je hodin?
3. vyjádření času


1. URČOVÁNÍ ČASU

Spousta věcí v našem životě souvisí s časem, proto potřebujeme vědět, jak se zeptat, kolik je hodin a samozřejmě musíme odpověď, kterou dostaneme, také správně pochopit.
Vyjádření času se vždy váže s předložkou at (at five o’clock).


2. KOLIK JE HODIN?

Kolik je hodin v angličtině můžeme zjistit několika různými způsoby.
Odpovědí je buď samotný časový údaj, nebo celá věta, která začíná It’s...:

What time is it? Kolik je hodin?
One o’clock. Je jedna hodina.
It’s noon. Je právě poledne.
It isn’t four o’clock yet. Ještě nejsou čtyři hodiny.
It will be midnight soon. Brzy bude půlnoc.

What’s the time, please? Kolik je, prosím, hodin?
It’s ten past two. Za pět minut čtvrt na tři.

Can you tell me the time, please? Můžete mi říct, kolik je hodin, prosím?
Yes, it’s almost half past three.   Ano, bude půl čtvrté.
Sorry, my watch doesn’t keep the right time. Omlouvám se, moje hodinky nejdou přesně.

Do you know the time? Víš kolik je hodin?
Yes, I do. It’s four o’clock. Ano, vím. Jsou čtyři.


3. VYJÁDŘENÍ ČASU

V angličtině se způsob, jak říct kolik je hodin, zásadně liší od toho českého:

- v první půlhodině se čas vyjadřuje jako minuty, které uběhly od předchozí celé hodiny, použijeme předložku past, kterou bychom do češtiny přeložili jako po
např. české čtvrt na dvě bude v angličtině čtvrt po jedné ( quarter past one)

 - v druhé půlhodině se vyjadřují jako minuty, které zbývají do nadcházející celé hodiny, použijeme předložku to, kterou bychom do češtiny přeložili jako do
např. české tři čtvrtě na pět v angličtině vyjádříme jako čtvrt do pěti (quarter to five)

Slovíčka, která potřebujeme znát při vyjadřování času:

quarter past
half past
quarter to
o’clock
past
to

čtvrt na (čtvrt po)
půl
tři čtvrtě na (čtvrt do)
hodin(y)
po
do


6:00
6:05
6:10
6:15
6:20
6:25
6:30
6:35
6:40
6:45
6:50
6:55
7:00

it’s six o’clock
it’s five past six

it’s ten past six
it’s quarter pastsix
it’s twenty past six
it’s twenty-five past six
it’s half past six
it’s twenty-five to seven
it’s twenty toseven
it’s quarter to seven
it’s ten toseven
it’s five to seven
it’s seven o’clock


V angličtině se většinou používá dvanáctihodinový cyklus. Abychom rozlišili, jestli mluvíme o šesté hodině ráno nebo o šesté hodině večer, použijeme:

- rozlišovací zkratky
a.m.(z latinského ante meridiem) pro dobu od půlnoci do pravého poledne
6:55 (6:55am)                   It’s five to seven am. Je za pět sedm.

p.m.(z latinského post meridiem) pro dobu od pravého poledne do půlnoci
18:55 (6:55pm)                 It’s five to seven pm. Je za pět sedm.

nebo tradiční vyjádření
in the morning                  ráno
Wake up! It’s 7 o’clock in the morning! Vstávej! Je sedm hodin ráno!

in the afternoon                 dopoledne
Ok, I’ll meet you there at 6 in the afternoon.         Dobře, sejdeme se tam v šest odpoledne.

in the evening                   večer
Did you leave your house at 9 o’clock in the evening?  Odešel jsi z domu v devět hodin večer?

at night                                                         v noci    
It’s 2 o’clock at night! Go to bed!                                Jsou dvě hodiny v noci! Jdi do postele!


PAMATUJ

Pozor na rozdílný význam výrazů týkajících se hodin:

Pozor na rozdílný význam výrazů:

clock = hodiny (nástěnné, věžní)                                    
 
Look at that clock on the wall.                                     Podívej se na ty hodiny na stěně.  

o‘clock = hodina (časový okamžik)                                 
I will come at seven o‘clock.                                        Přijdu v sedm hodin.         

hour = hodina (časový interval = 60 minut)                     
I work five hours every day.                                          Pracuji pět hodin denně.          

watch = hodiny (náramkové)                                            
You‘ve got a nice watch.                                            Máš hezké hodinky.        

lesson = hodina (vyučovací)                                  
I have two English lessons a day.                         Mám dvě hodiny angličtiny denně.