i-Studovna > angličtina > gramatika

Ukazovací zájmena

1. definice
2. this / these
3. that / those


1. UKAZOVACÍ ZÁJMENA

V této lekci se zaměříme na to, jak se v angličtině používají ukazovací zájmena (Demonstratives).

V angličtině používáme dva typy ukazovacích zájmen. Mohou být v jednotném i množném čísle a nachází se v blízkosti nebo vzdáleně v čase nebo prostoru.

V angličtině používáme čtyři ukazovací zájmena - this, that, these, those.


2. THIS / THESE


this 
-
 pro jednotné číslo
these - pro množné číslo

Tato ukazovací zájmena použijeme, pokud mluvíme například o lidech nebo věcech, které jsou v tu chvíli někde poblíž nás. Z našeho pohledu jsou tady.

This is my new car. Toto je moje nové auto.
This is not a nice song. Tohle není pěkná písnička.
These are nice houses. To jsou hezké domy. 
Whose shoes are these? Čí jsou tyhle boty?


Můžeme je však také použít, když někoho představujeme. 

This is Albert. Tohle je Albert.
This is not my uncle. To není můj strýc.
These are my friends. Tohle jsou moji přátelé.
Who are these people? Kdo jsou ti lidé?3. THAT / THOSE


that -
 pro jednotné číslo
those -  pro množné číslo

Tato zájmena použijeme, pokud mluvíme o věcech, která jsou od nás v tu chvíli vzdálená a z našeho pohledu jsou tedy tam.

What’s that? Co je tamto?
That is beautiful! Tamto je krásné!
Look at that girl! Koukni na tamtu dívku!
I don’t like those cars. Tamta auta se mi nelíbí.
Those were good times. Tamto bývaly dobré časy.PAMATUJ

Žádná přesná hranice, kdy ještě použít this a kdy už that, neexistuje. V každé situaci záleží na postoji mluvčího a na jeho posouzení, zda je mu daná věc nablízku nebo vzdálená.