i-Studovna > angličtina > gramatika

Ukazovací zájmena (Demonstratives)

Ukazovací zájmena (Demonstratives)

1. This/These
2. That/Those
3. Příklady