i-Studovna > angličtina > ostatní

U zubaře


Vyberte správný překlad

1. to drill2. toothache3. check up4. breath5. gumsDoplňte správný tvar
 


6. You _______ _______ a cavity, we'll need to fill it.7. Don't worry, this _______ hurt.