i-Studovna > angličtina > ostatní

U hotelové recepce


Vyberte správný překlad

1. twin room


2. laundry


3. to showDoplňte správný tvar
 


4. Breakfast is served between 7 and 10 _______.


5. This is your _______ card.