i-Studovna > ruština > ostatní

Typy a struktury společnosti


Vyberte správný překlad

1. подразделение2. торговое3. совет директоров4. собственность5. бухгалтерия6. исполнительный директор7. производственный отдел8. доля9. источник10. условие