i-Studovna > angličtina > gramatika

Trpný rod (Passive)

Trpný rod je v angličtině důležitý gramatický jev, který se používá velmi často a proto je nezbytné ho znát.

1. Definice
2. Tvoření
3. Použití
4. Passive s dvěma předměty