i-Studovna > angličtina > ostatní

Telefonní hovor


Vyberte správný překlad

1. to hang up2. engaged3. to pick up4. bad line5. to speak upDoplňte správný tvar
 


6. Shall I send my address to _______ number you're _______ from now?7. Yeah, please _______, I _______ send you confirmation.