i-Studovna > angličtina > gramatika

Tázací zájmena se slovesem být


1. zájmena
2. použití


1. ZÁJMENA

Zájmena, pomocí kterých tvoříme tzv. zjišťovací otázky:

who
what
where
which
when
why
whose
how
kdo

co 

kde

který
kdy
proč

čí
jak
2. POUŽITÍ

- tázací zájmeno stojí vždy na začátku věty, po něm většinou následuje sloveso to be

Who is here? Kdo je tu?

How are you? Jak se máš?

When will you be home? Kdy budeš doma?


- může být i v záporu:

Why are we not getting younger? Proč nemládneme?

Who wouldn‘t be surprised after that? Kdo by po tom nebyl překvapen?


- v případě budoucího času použijeme will:

Where will you live? Kde budeš žít?

What will they eat? Co budou jíst?
Which car will you choose? Které auto si vybereš?


- v podmiňovacím způsobu použijeme would:

What would you do without me? Co bys beze mě dělal?

Who would really care about it? Koho by to skutečně zajímalo?
Why would she want to be alone? Proč by chtěla být sama?


- zájmena what , which a whose používáme ve spojení s podstatným jménem:

Whose coat is that? Čí je ten kabát?

What kind of man are you? Co jsi za typ člověka?

Which city is your favourite? Které je tvoje oblíbené město?


- zájmeno how můžeme položit před příslovce nebo před přídavné jméno:

How far is your home? Jak daleko je tvůj domov?
How much time have you got? Kolik máš času?
How big is your iPhone? Jak velký je tvůj iPhone?
How old are their grandparents? Jak staří jsou jejich prarodiče?PAMATUJ


Tázací zájmeno klademe vždy na začátek věty. S tím souvisí pro češtinu zvláštní obraty, kdy předložky, které dáváme obvykle na začátek, musíme dát v angličtině na konec věty:

From which country are you?

Where are you from?

Odkud jsi?

In which car are you interested?

Which car are you interested in?

O které auto se zajímáš?
With who are you going out?
Who are you going out with?

S kým jdeš ven?