i-Studovna > angličtina > gramatika

Tázací zájmena se slovesem být1. Doplňte:

______ are you from?2. Doplňte:

_______ is your best friend?3. Doplňte:

_______ will you do, ______ we´ll get too old?4.Doplňte:

______ is the girl you care _______ ?5. Doplňte:

______ do you think is downstairs?


6. Doplňte:

_______ a bit stronger?7. Doplňte:

________ history of Greece?8. Doplňte:

________ you drink so much? - Because I´m thirsty. 9. Doplňte:

________ your favourite building in those days?10. Doplňte:

_______ laughing at me?11. Vyberte gramaticky správnou větu:12. Vyberte gramaticky správnou větu:13. Vyberte gramaticky špatnou větu:14. Doplňte:

_______ keep any secret?15. Vyberte gramaticky špatně:

_______ eat for Christmas Eve? - Turkey.