i-Studovna

Tázací zájmena

1. definice
2. Кто? что? ско́лько?
3. Како́й? чей? кото́рый?
4. Где? когда́? почему́? / заче́м? куда́? отку́да?


1. TÁZACÍ ZÁJMENA


= кто? что? како́й? чей? ско́лько? кото́рый? где? когда́? почему́ / заче́м? куда́? отку́да?
  (kdo? co?    jaký?       čí?      kolik?         který?          kde? kdy?       proč / nač?              kam?  odkud?)

- používají se v tázacích větách
- slouží kе zjištění slovního druhu, např.:

кто? что?
како́й? чей?
ско́лько? кото́рый?
где? когда́? почему́?
[kto, što]
[kakój, čej]
[skóľka, katóry]
[kdě, kagdá, pačimú]
podstatné jméno
přídavné jméno
číslovky
příslovce

- zapamatováváme si je u každého z pádů
- zájmena кто? что? ско́лько? se skloňují
- u zájmen како́й? чей? кото́рый? můžeme určit rod, číslo a pád
- zájmena где? когда́? почему́? / заче́м?куда́? отку́да? se neproměňují


2. Кто? что? ско́лько?


= kdo? co? kolik?

Кто ви́дел слона́? [kto víděl slaná] Kdo viděl slona?
Что зна́чит э́то сло́во? [što znáčit éta slóva] Co toto slovo znamená?
Ско́лько тебе́ лет? [skóľka tibjé lět] Kolik je ti let?

RU tab tazaci zajmena 4


Кто ты? [kto ty] Kdo jsi?
Чего́ у нас нет? [čivó u nas nět] Co nemáme?
Ско́льким де́тям дать шокола́д? [skóľkim djéťam dať šykalát] Kolika dětem mám dát čokoládu?
Кого́ взять в кино́? [kavó vzjáť f kinó] Koho (mám) vzít do kina?
О чём идё́т речь? [a čóm iďjót rěč] O čem je řeč?
Ско́лькими доро́гами ты е́хал? [skóľkimi darógami ty jéchal] Kolika cestami jsi jel?

3. Како́й? чей? кото́рый?

= jaký? čí? který?

Како́й у тебя́ телефо́н? [kakój u tibjá tilifón] Jaký máš telefon?
Чей э́то друг? [čěj éta druk] Čí je to kamarád?
Кото́рый час? [katóry čjas] Kolik je hodin?

RU tab tazaci zajmena 1

RU tab tazaci zajmena 3

RU tab tazaci zajmena 2


Кака́я ка́рта вам нужна́? [kakája kárta vám nužná] Jakou mapu potřebujete?
Каки́е пла́ны на выходны́е? [kakíje plány na vychadnýje] Jaké máš plány na víkend?
Чей э́то чемода́н? [čěj éta čimadán] Čí je to kufr?
Чьи э́то ве́щи? [čji éta vjéši] Čí jsou to věcí?
Де́вушка, кото́рая поё́т. [djévuška katóraja pajót] Dívka, která zpívá.
Спортсме́ны, кото́рые бегу́т. [spartsmény katóryje bigút] Sportovci, kteří běží.

4. Где? когда́? почему́? / заче́м? куда́? отку́да?

= kde? kdy? proč / nač? kam? odkud?

Где ты живё́шь? [gdě ty žyvjóš] Kde bydlíš?
Когда́ начина́ется фильм? [kagdá načináitsa fil'm] Kdy začíná film?
Почему́ у тебя́ нет де́нег? [pačimú u tibjá nět djéněk] Proč nemáš peníze?
Заче́м ты пришё́́л? [začjém ty prišól] Proč jsi přišel?
Куда́ мы пое́дем? [kudá my pajédim] Kam pojedeme?
Отку́да ты? [atkúda ty] Odkud jsi?

PAMATUJ

Tázací zájmena
отку́да, почему́, заче́м, наско́лько
se píšou dohromady