i-Studovna > angličtina > ostatní

Stěhování do zahraničí


Vyberte správný překlad

1. opportunity2. unpacking3. to settle in4. stuff5. to throw awayDoplňte správný tvar
 


6. You shouldn't worry about _______ a new job.7. _______ going to establish a new branch there.