i-Studovna > angličtina > ostatní

Sportování


Vyberte správný překlad

1. competition


2. to practice


3. averageDoplňte správný tvar
 


4. Do you  _______ tennis?


5. I can play, but _______ just a beginner.