i-Studovna > angličtina > ostatní

Sport


Vyberte správný překlad

1. competition2. to draw3. referee4. loss5. jerseyDoplňte správný tvar
 


6. Now she _______ like _______ take part in some team sports.7. _______ son _______ _______ harder to please, he doesn't do any sport.