i-Studovna > angličtina > ostatní

Směna peněz


Vyberte správný překlad

1. cheque


2. to check


3. feeDoplňte správný tvar
 


4. In  _______ and _______.


5. It's _______, thank you _______ much.