i-Studovna > angličtina > gramatika

Sloveso 'To Be' (The Verb To Be)

Sloveso BÝT je nepravidelné, jeho jednotlivé tvary je třeba se naučit.

1. Definice
2. Tvary a použití
3. Příklady