i-Studovna > angličtina > ostatní

Seznámení s rodinou


Vyberte správný překlad

1. to intorduce


2. aunt


3. alsoDoplňte správný tvar
 


4. This is my _______ Lenka.


5. This is my son Honza, he _______ a little English.