i-Studovna > angličtina > ostatní

Setkání v restauraci


Vyberte správný překlad

1. delicious2. to complain3. tip4. to taste5. portionDoplňte správný tvar
 


6. I was  _______ forward to _______ you yesterday.7. We can do it _______, maybe _______ week.